Cihaz Değişikliği Sorgulama Servisi Nedir?

VODAFONE, FİRMA'nın Web Servis üzerinden ilettiği başlangıç tarihi ve GSM Numarası ve veya GSM Numaralarını baz alarak VODAFONE sistemlerinde ilgili GSM Numarasına ve veya GSM Numaralarına ait belirtilen başlangıç tarihi sonrasında Cihaz değişikliği işleminin yapılıp yapılmadığı bilgisini FİRMA ile web servis üzerinden paylaşacaktır.

Nasıl Kullanılır?

Firmaların İşimi Kolaylaştıran Servislerden yararlanabilmesi için, "İşimi Kolaylaştıran Servisler" Sözleşmesini ve talep etmiş olduğu hizmete ilişkin ilgili Ek'i imzalaması gerekmektedir. İlgili sözleşme ve Ek'ler imzalandıktan sonra Servis Firma'ya Web servis üzerinden sunulabilecektir.

İşimi Kolaylaştıran Serviler kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin aktivasyon, satış ve hizmet iptal işlemleri sadece merkezi satış ekibi tarafından yapılacaktır.

Özellikleri

VODAFONE, FİRMA'nın Web Servis üzerinden ilettiği başlangıç tarihi ve GSM Numarası ve veya GSM Numaralarını baz alarak VODAFONE sistemlerinde ilgili GSM Numarasına ve veya GSM Numaralarına ait belirtilen başlangıç tarihi sonrasında Cihaz değişikliği işleminin yapılıp yapılmadığı bilgisini FİRMA ile web servis üzerinden paylaşacaktır.

FİRMA Web servis üzerinden ilettiğiGSM numarası ve veya GSM Numaraları için bir başlangıç tarihi belirleyerek web servis üzerinden Cihaz Değişikliği Sorgusu yapabilir ve VODAFONE, bu sorgu karşılığında ilgili GSM Numarasının ve veya GSM Numaralarının sorguda belirtilen tarih ile sorgu isteğinin yapılmış olduğu tarih aralığındaki durumunu kontrol ederek sadece Doğru veya Yanlış olarak bilgi dönüşü yapar.

Kimlere Uygun?

Müşterilerini profil bazında daha detaylı analiz etmek isteyen tüm firmalar için uygundur.

 • gizle göster içerik

  Cihaz Değişikliği Sorgulama Servisi
  1-50.000 50.001-100.000 100.001-150.000 151.000 +
  Cihaz Değişikliği Sorgulama 0,040 TL 0,035 TL 0,030 TL 0,025 TL
 • gizle göster içerik

  • Hizmetlere ilişkin yukarıdaki tabloda belirtilen Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
  • Hizmete ilişkin ücretlerde ve servis kurgusunda yapılan her türlü değişiklik www.vodafone.com.tr sayfasında yer alacaktır. Firma bildirilen güncellemeleri ilgili web sayfası üzerinden takip edebilir.
  • IMEI Aktiflik Sorgulama, Müşterim Bu Ülkede Mi Sorgulama Servisi, Müşterim Hangi Ülkede Sorgulama, Müşterim Yurt dışında Mı Sorgulama, Lokasyon Sorgulama Servislerinde yapılacak her bir başarılı sorgu birim ücreti sabittir ve Firma, hizmet kapsamında aylık olarak kendi yapmış olduğu toplam başarılı sorgu adedi üzerinden aylık olarak ücretlendirilecektir.
  • TCKN ve GSM Numarası Doğrulama Servisi, TCKN ile GSM Numarası Sorgulama Servisi, Kurumsal ve Bireysel Abonelik Sorgulama Servisi, Faturalı ve Faturasız Abonelik Sorgulama Servisi, SIM Kart Değişikliği Sorgulama Servisi, Cihaz Değişikliği Sorgulama ve Cihaz Modeli Sorgulama servislerinde Firma, hizmet kapsamında aylık olarak kendi yapmış olduğu toplam başarılı sorgu adedine denk gelen kategorideki hizmet bedeli üzerinden aylık ücretlendirilecektir.
  • Cihaz Modeli Sorgulama Servisi ücretlendirmesi işlemi için GSM numarasına ait Cihaz Marka bilgisinin dönülmesi yeterlidir.
  • Müşterim Bu Ülkede Mi Sorgulama Servisi, Müşterim Hangi Ülkede Sorgulama, Müşterim Yurt dışında Mı Sorgulama, Lokasyon Sorgulama Servislerinde sadece Vodafone bireysel aboneler sorgulanabilir. Her sorgu yapıldığında aboneye bilgilendirme SMS’i gönderilir. Abone sorgulama isteğine onay verirse Kurumsal firmaya sorgu sonucu iletilir. Abone onayı olmadığı durumlarda VODAFONE servis kapsamında hiç bir şekilde lokasyon bilgisini Firma ile paylaşmaz.
  • Vodafone tarafından teknik nedenlerden ötürü yerine getirilemeyen sorgulama istekleri ücretlendirilmeyecektir. Ücretlendirme işlemi, Vodafone Rehber’e kayıtlı durumuna bakılmaksızın FİRMA’nın yapmış olduğu tüm sorgulamaları kapsamaktadır.
  • Vodafone tarafından hizmetin kullanımına ilişkin olarak Firma’ya web servis kullanım dökümanı verilecektir. Firma tarafından web servis dökümanında yer alan bilgiler doğrultusunda hizmetin kullanımı sağlanmalıdır.
  • Firma aylık olarak yapmış olduğu sorgu adedine ilişkin düzenlenecek faturasını, fatura üzerinde yer alan son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür.
  • Vodafone, İşimi Kolaylaştıran Servisleri sadece Vodafone Kurumsal abonelerine sunacaktır.
  • İşimi Kolaylaştıran Servisler kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin aktivasyon, satış ve hizmet iptal işlemleri sadece merkezi satış ekibi tarafından yapılacaktır.
  • Firmaların İşimi Kolaylaştıran Servisler’den yararlanabilmesi için, “İşimi Kolaylaştıran Servisler Çerçeve Sözleşmesi” ve talep etmiş olduğu hizmete ilişkin ilgili Ek’i imzalaması gerekmektedir. İlgili sözleşme ve Ek’ler imzalandıktan sonra Servis Firma’ya Web servis üzerinden sunulabilecektir.