Duyurular

Yükleniyor

Aboneliğin Güncelleştirilmesi

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 5' inci Maddesine İlişkin Bilgilendirme


Mobil telefon hizmetlerini, kendi adlarına abonelik sözleşmesi olmaksızın kullananların, kullandıkları hatları kendi üzerlerine kaydettirmek amacıyla abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu yöntem ile abonelik kayıtlarının güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 6'ncı maddesi ve 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 5'inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Ek'te yer alan "Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"ın onaylanarak yürürlüğe konulması hususuna karar verilmiştir.

"Aboneliğin güncelleştirilmesi işlemleri
MADDE 5 – (1) Kullanıcılar, kullanmakta oldukları hatlar için, bir kereye mahsus olmak üzere 01.10.2014 tarihine kadar, ilgili mobil telefon hizmeti sunan işletmeci ile abonelik sözleşmesi akdedebilir. Abonelik sözleşmesinin akdedilmesi ile birlikte mevcut SIM kullanılmaya devam edilir. Söz konusu hatların eski abonelerinin yapılan işleme 01.10.2014 tarihine kadar itiraz hakları mevcuttur.
(2) Süresinde itiraz etmeyen eski abonenin hakkı düşer.
(3) Eski abonenin süresinde ve geçerli şekilde itiraz etmesi halinde hat yeniden eski abone adına kaydedilir. Hattın eski abone adına yeniden kaydedilmesiyle kullanıcı ile imzalanmış olan abonelik sözleşmesi feshedilmiş sayılır.
(4) Mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler kullanıcıların abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi talebini yerine getirmek amacıyla, başvuran kullanıcılardan söz konusu Usul ve Esasların Ek'inde yer verilen Taahhütname örneğini almak suretiyle işlem yaparlar.
(5) Kullanıcıların hatları kendi üzerlerine kaydettirebilmeleri için gerekli vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler işletmeciler tarafından karşılanır."


Bu hükümler doğrultusunda gerekli işlemlerin 01 Ekim 2014 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Kullanmış olduğunuz hattınızı 54,68 TL karşılığında üzerinize devir almak için hattınız yanınızda olmak kaydı ile Vodafone Mağazalarıne başvurabilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgiyi Vodafone Müşteri Hizmetleri'ni arayarak edinebilirsiniz. Müşteri Hizmetlerimize Vodafone hatlarınızdan 542 'yi; diğer operatörlerden ve sabit hatlardan 0 (542) 542 00 00'yi , yurt dışından +90 (542) 542 00 00'yi arayarak ulaşabilirsiniz.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş."

Şifrenizi almak için S yazıp 7000'e ücretsiz SMS gönderin.