Çocuklar ve Cep Telefonları

Yükleniyor

Çocuklar ve Cep Telefonları

Cep telefonları çocukların kişisel güvenliği açısından faydalı olabilir, zira çocuklar cep telefonları sayesinde aileleri ile iletişim kurabilirler ve acil durumlarda yardım alabilirler.

Öte yandan, bazı ebeveynler cep telefonu kullanımının çocukların sağlığı üzerinde etkisi olabileceğinden endişe duymaktadır. Bu nedenle, çocukların cep telefonu kullanımı ve cep telefonlarının güvenlik açısından faydaları konusundaki uzmanların açıklamalarını takip etmeyi tercih edebilirler.

Dünya Sağlık Örgütü’nün de desteklediği bilimsel görüşlerin çoğunluğuna göre, şimdiye kadar yapılan araştırmalarda cep telefonları ile baz istasyonlarının insan sağlığı üzerinde olumsuz risk yarattığına dair açık bir kanıt bulunmamakta ve çocukların özel bir risk grubu oluşturduğunu gösteren herhangi bir kanıt da bulunmamaktadır. Bununla birlikte, günümüzün genç nüfusunun cep telefonuna daha uzun süreli olarak maruz kalma ihtimali ile WHO çocuklar arasında farklı yaş gruplarında cep telefonu kullanımı konusunda daha kapsamlı araştırma yapılmasını bir öncelik olarak ortaya koymuştur. Bu bağlamda, çocukların cep telefonu kullanımı ile ilgili araştırmalara başlanmıştır ve çocukların uzun süreli cep telefonu kullanımı konusundaki araştırmalar için ise çalışmalar devam etmektedir. Vodafone yapılan araştırmaların sonuçlarını ve WHO gibi kuruluşların görüşlerini yakından izlemektedir.

Ebeveynlerin çocuklarının cep telefonu kullanımı konusunda bilinçli karar verebilmesine yardımcı olabilmek için WHO ve bağlı kuruluşlarından bilgi ve tavsiye almaya devam ediyoruz.

WHO, Haziran 2011 tarihli "Elektromanyetik alanlar ve kamu sağlığı: cep telefonları" adlı çalışmasında, cep telefonlarının sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunun tespit edilmediğini belirtmiş ve cep telefonu kullanımı ile yayılan radyo frekansa maruziyetin nasıl azaltılabileceği konusunda bilgiler sunmuştur. Buna göre;

"Cep telefonlarının baştan ve vücuttan uzak tutulmasını sağlayan "hands free" özelliğinin kullanılmasının yanı sıra çağrıların süresini ve sayısını azaltmak da maruziyeti azaltabilir. Telefonu çekim gücünün yüksek olduğu yerlerde kullanmak cep telefonun baz istasyonuna ulaşmak için sarf edeceği enerji miktarının ve dolayısıyla maruziyetin azaltılmasını sağlayacaktır."

Bu kapsamda, WHO’nun bir birimi olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) ve Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu’ndan (ICNIRP) da bilgi almaktayız.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC)
IARC Mayıs 2011’de radyo frekansını insan sağlığı açısından "olası kanserojen maddeler" sınıfına almış ve bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtmiştir. WHO’nun araştırma gündeminde bu konuda çok sayıda araştırma öncelikler listesine alınmıştır.

Temmuz 2011’de CEFALO adı altında derlenen benzer bir çalışmada çocukların cep telefonu kullanımı ele alınmıştır. Danimarka, İsveç, Norveç ve İsviçre’den 7 ile 19 yaş arası yaklaşık 1000 çocuğun ve gencin dâhil edildiği çalışmada, 2004 ile 2008 yılları arasında 7 ile 19 yaş arası "beyin tümörü teşhisi konan" grup ile aynı yaş aralığındaki "rasgele seçilmiş" çocuk ve gencin cep telefonu kullanımı karşılaştırılmıştır. Araştırmada beyin tümörü risk artışının cep telefonundan kaynaklandığı konusunda bir bulguya rastlanmamıştır.

Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP)
ICNIRP cep telefonları ve baz istasyonlarından kaynaklanan radyo frekans maruziyeti konusunda kılavuz kurallar belirlemiştir. Bu kurallar çocuklar dâhil bütün nüfusu korumaya yöneliktir. Vodafone tarafından satılan tüm telefon ve cihazlar ile Vodafone’un işlettiği bütün baz istasyonları ICNIRP’ın koyduğu kılavuz kurallara tümüyle uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. ICNIRP Ağustos 2009’da yaptığı bir açıklama ile cep telefonlarının yetişkinler ve çocukların sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye neden olacağını gösteren bilimsel bir kanıt olmadığını belirtmiştir.

ICNIRP 2009 yılında radyo frekans maruziyeti konusunda ayrıca bir bilimsel inceleme yayımlamıştır. Bu incelemeye göre: "Şu ana kadar elde edilen deneysel veriler, çocukların RF radyasyonuna karşı yetişkinlere kıyasla daha duyarlı olduklarını kanıtlayan bir bulguyu ortaya koymamıştır, ancak bu konuda yapılan çalışma sayısı da azdır. Genele bakılırsa, cep telefonlarından kaynaklanan radyo frekansın çocuklar ve gençler üzerinde bir etkiye sahip olduğu konusunda güçlü bir kanıt bulunmamaktadır."

Mayıs 2011’de WHO ve ICNIRP uluslararası sağlık uzmanlarının katılımıyla çocuklar ve iyonize olmayan radyasyon konusunda bir toplantı düzenlemiştir. Toplantının amacı ICNIRP kurallarının fizyoloji, anatomi ve yaşam stili açısından yetişkinlerden farklılık gösteren çocukların sağlığının korunması için yeterli olup olmadığını belirlemekti.

Toplantının ardından ICNIRP Başkanı şu açıklamayı yapmıştır: " Çalıştayda elde edilen bilimsel sonuçlara göre, bu alanda sağladığımız danışmanlığın yeterli olduğu sonucuna varabiliriz. İnsan sağlığının UV radyasyonu söz konusu olduğunda risk altında olduğunu biliyoruz ve elimizde bu konuda daha fazla kanıt mevcut. Ancak, EMF konusunda ve özellikle de cep telefonları ile ilgili olarak çocukların özel bir risk altında olduğunu gösteren bir kanıt bulunmamaktadır. Bu durumda ilgili mevcut kılavuz kurallarımızı değiştirmemiz için bir sebep bulunmuyor. Bununla birlikte, bilimsel incelemelerimize devam edeceğiz ve bu çalıştayın çıktıları da bu anlamda bir katkı sağlamıştır."

Toplantı ile ilgili detaylı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Şifrenizi almak için S yazıp 7000'e ücretsiz SMS gönderin.